Loading...

Vad är Northpop?

Northpop är en forskningsstudie i Västerbotten med målet friska och välmående barn. De senaste decennierna har astma, allergier, övervikt och beteendeproblem ökat bland våra barn och ungdomar.  Vi vet att den framtida hälsan grundläggs tidigt i livet, och vi saknar fortfarande viktiga pusselbitar i kunskapen om hur arv och miljö samspelar under  graviditet och barndom.

Fokus i studien Northpop är att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Alla blivande föräldrar i Västerbotten inbjuds att delta. Varje familjs bidrag är värdefullt. Projektet genomförs av forskare vid Umeå universitet och personal vid Västerbottens läns landsting.

Läs mer om projektets fokusområden här.

Nyheter

903, 2018

Josefine disputerad!

Vi vill gratulera vår medarbetare Josefine Starnberg som den 23e februari försvarade sin avhandling med titeln:

Neurologisk utveckling och kardiovaskulär risk hos 7-åriga barn födda med marginellt låg […]

203, 2018

Winter Baby Olympics!

Vi var tvungna att lägga upp den här videon. Hur skulle de olympiska vinterspelen se ut om barn hade sitt eget? Varning – hög söt faktor!

202, 2018

Internationella Tvillingdagen idag!

Idag firar vi den Internationella tvillingdagen för att uppmärksammar alla familjer där ute i med tvillingar.

 

Det föds ca 3000 tvillingar i Sverige varje år och hittills har […]

1701, 2018

Årets första Västerbottning var ett NORTHPOP barn!

Grattis till Camilla Rönnberg och Niklas Berg som 02.38 1/1/2018 fick en flicka! Läs artikeln i Norran på: http://norran.se/plus/nyheter/hon-blev-arets-forsta-vasterbottning-2018-953288