För deltagare

Här hittar ni information om vilka prover som ska tas i Northpopstudien upp till en månads ålder.

Provtagning av beck och saliv från nyfödda
Provtagning av avföring, saliv och bröstmjölk då barnet är 1 månad

 

Instruktionsfilm för avföringsprov

 

Instruktionsfilm för salivprovtagning