Möt forskningsteamet!

NorthPop-studien har planerats sedan 2012, idéer har fötts och logistik har blötts. Studien nu tagit sin slutgiltiga form och i dagsläget består planeringsgruppen av forskare, studiekoordinator, kvalitetssamordnare, biomedicinsk analytiker, rekryterare, dietist och administratör.

Välkomna med på resan!

Richard Lundberg
Richard LundbergStudiekoordinator
Richard Lundberg är legitimerad dietist och programmerare. Som studiekoordinator i NorthPop jobbar han med databashantering, utveckling, planering, samordning och logistik i projektets alla ingående delar.
Magnus Domellöf
Magnus DomellöfProfessor/Barnläkare
Magnus Domellöf är professor i Pediatrik vid Institutionen för Klinisk Vetenskap, Umeå Universitet. Han är även överläkare vid Barn- och Ungdomskliniken, Norrlands Universitetssjukhus och jobbar där på neonatalavdelningen (Barn 4) och tar hand om sjuka, nyfödda barn.

Han är en internationellt välkänd forskare och har intresserat sig för bland annat nutrition (näringstillförsel) till barn och vilken roll detta spelar för barnens senare hälsa och utveckling.

Christina West
Christina WestProfessor/Barnläkare
Överläkare Christina West är professor i pediatrik och ansvarar för barn och ungdomsallergologin i Västerbotten. Hennes forskning fokuserar på hur den tidiga bakteriesammansättningen, samt kost och kostfaktorer påverkar immunförsvar och sjukdomsrisk.

Målet är att hitta effektiva förebyggande strategier för att bromsa epidemin av moderna livsstilssjukdomar som allergiska sjukdomar. För att nå dit samarbetar hon med andra forskargrupper i internationella nätverk.

Sven-Arne Silfverdal
Sven-Arne SilfverdalDocent/Barnläkare
Docent Sven-Arne Silfverdal är barnhälsovårds-överläkare i Västerbotten och har ägnat stora delar av sin forskning åt vaccinationsstudier och att leta efter risk- och friskfaktorer för infektionssjukdomar. Hans arbete och kunskap om att förebygga sjukdom och ohälsa hos barn och ungdomar har bred spridning från Västerbotten till Centralafrikanska republiken.

Varmast om hjärtat håller Sven-Arne den forskning som visat på amningens betydelse för skydd och minskad risk för infektionssjukdomar och stärkt immunsvar vid vaccination.

Inger Öhlund
Inger ÖhlundLeg. Dietist, PhD
Inger Öhlund, PhD, är leg. barndietist och arbetar med barn som har olika sjukdomar eller tillstånd där maten kan användas som behandling eller för att förbättra deras tillväxt, utveckling eller eventuella näringsbrister.

Ingers forskning har främst handlat om hur barnens mat och näringsintag påverkar hälsan ur olika aspekter som blodfetter, tillväxt och kroppssammansättning, vitamin och järnstatus. Just nu är fokus på hur mycket D-vitamin som barn i Sverige behöver för att undvika bristtillstånd.

Ingrid Mogren
Ingrid MogrenProfessor/Obstetriker
Professor Ingrid Mogren är obstetriker, d.v.s. gynekolog med inriktning mot graviditeter och förlossningar. Som kliniskt verksam läkare så ägnar sig Ingrid främst åt specialistmödrahälsovård, förlossningsvård och fosterdiagnostik och i sin forskning har hon främst intresserat sig för händelser och komplikationer under graviditet och deras effekter på såväl kvinnans som barnets hälsa. Ingrid Mogren är verksam i Graviditetsregistret/mödrahälsovård.

Ingrid bedriver forskningsprojekt i Sverige och ansvarar för internationella forskningsprojekt i Vietnam, Tanzania, Rwanda, Australien och Norge.

Pernilla Lif Holgerson
Pernilla Lif HolgersonDocent/specialist i pedodonti
Pernilla Lif Holgerson är specialist i pedodonti och arbetar i kliniken främst med barn i behov av särskilt stöd. Hon är docent och lektor vid Institutionen för Odontologi och hennes forskning handlar främst om hur den orala mikrofloran utvecklas hos de mycket unga barnen, samt hur bl.a. bakteriesammansättning, individens försvar, kost och livsstil påverkar kariesutveckling.

Samarbete med forskare, både nationellt och internationellt, ger ett brett nätverk som behövs för att försöka nå målet – att ge utökad kunskap till föräldrar och vårdpersonal, med verktyg för att skapa bättre strategier för förebyggande tandvård och bra munhälsa för barn och ungdomar.

Carina Lagerqvist
Carina LagerqvistBiomedicinsk analytiker
Carina är biomedicinsk analytiker och jobbar på Pediatriks forskningslaboratorium. Där analyserar hon prover i olika pågående forskningsprojekt samt har hand om alla provsamlingar inom Barnklinikens biobank. Carina är ansvarig för provhanteringen i NorthPop-studien.
Olof Sandström
Olof SandströmDocent/Barnläkare
Olof Sandström är överläkare i barn- och ungdomsmedicin och arbetar mest med magtarmsjukdomar och nutrition med nationella uppdrag i både yrkes- och patientföreningar. Hans forskning har varit inriktad på celiaki (glutenintolerans) och vilka riskfaktorer som finns för att utveckla sjukdomen. En mål med NorthPop-studien är att hitta sätt att förebygga sjukdomen celiaki som har en ökande förekomst i Sverige men också i övriga världen.