Möt forskningsteamet!

NorthPop-studien har planerats sedan 2012, idéer har fötts och logistik har blötts. Studien har nu tagit sin slutgiltiga form och i dagsläget består planeringsgruppen av forskare, studiekoordinator, kvalitetssamordnare, biomedicinsk analytiker, rekryterare, dietist och administratör.

Välkomna med på resan!

Richard Lundberg Ulfsdotter är legitimerad dietist och programmerare. Som studiekoordinator i NorthPop jobbar han med databashantering, utveckling, planering, samordning och logistik i projektets alla ingående delar.

 

 

 

 

 

Magnus Domellöf är professor i Pediatrik vid Institutionen för Klinisk Vetenskap, Umeå Universitet. Han är även överläkare vid Barn- och Ungdomskliniken, Norrlands Universitetssjukhus och jobbar där på neonatalavdelningen (Barn 4) och tar hand om sjuka, nyfödda barn.
Han är en internationellt välkänd forskare och har intresserat sig för bland annat nutrition (näringstillförsel) till barn och vilken roll detta spelar för barnens senare hälsa och utveckling.

Christina West är överläkare och professor i pediatrik och ansvarar för barn och ungdomsallergologin i Västerbotten. Hennes forskning fokuserar på hur den tidiga bakteriesammansättningen, samt kost och kostfaktorer påverkar immunförsvar och sjukdomsrisk.
Målet är att hitta effektiva förebyggande strategier för att bromsa epidemin av moderna livsstilssjukdomar som allergiska sjukdomar. För att nå dit samarbetar hon med andra forskargrupper i internationella nätverk.

Sven-Arne Silfverdal är docent och barnhälsovårds-överläkare i Västerbotten och har ägnat stora delar av sin forskning åt vaccinationsstudier och att leta efter risk- och friskfaktorer för infektionssjukdomar. Hans arbete och kunskap om att förebygga sjukdom och ohälsa hos barn och ungdomar har bred spridning från Västerbotten till Centralafrikanska republiken.
Varmast om hjärtat håller Sven-Arne den forskning som visat på amningens betydelse för skydd och minskad risk för infektionssjukdomar och stärkt immunsvar vid vaccination.

Pernilla Lif Holgerson är specialist i pedodonti och arbetar i kliniken främst med barn i behov av särskilt stöd. Hon är docent och lektor vid Institutionen för Odontologi och hennes forskning handlar främst om hur den orala mikrofloran utvecklas hos de mycket unga barnen, samt hur bl.a. bakteriesammansättning, individens försvar, kost och livsstil påverkar kariesutveckling. Samarbete med forskare, både nationellt och internationellt, ger ett brett nätverk som behövs för att försöka nå målet – att ge utökad kunskap till föräldrar och vårdpersonal, med verktyg för att skapa bättre strategier för förebyggande tandvård och bra munhälsa för barn och ungdomar.

Carina Lagerqvist är biomedicinsk analytiker och jobbar på Pediatriks forskningslaboratorium. Där analyserar hon prover i olika pågående forskningsprojekt samt har hand om alla provsamlingar inom Barnklinikens biobank. Carina är ansvarig för provhanteringen i NorthPop-studien.

Olof Sandström är docent och överläkare i barn- och ungdomsmedicin och arbetar mest med magtarmsjukdomar och nutrition med nationella uppdrag i både yrkes- och patientföreningar. Hans forskning har varit inriktad på celiaki (glutenintolerans) och vilka riskfaktorer som finns för att utveckla sjukdomen. En mål med NorthPop-studien är att hitta sätt att förebygga sjukdomen celiaki som har en ökande förekomst i Sverige men också i övriga världen.

Styrgruppen

Den nuvarande styrgruppen för NorthPop forskningsinfrastrukturen består av: Professor Magnus Domellöf (ordf), Professor Christina West (vice ordf), Docent Pernilla Lif Holgerson, Docent Sven-Arne Silfverdal, Docent Olof Sandström, Univ lektor Marie-Therese Vinnars, Docent Sophia Harlid och Professor Patrik Rydén.