För deltagare

Här finns information för dig som deltagare!

 

Föräldrainformation provtagning
Barnet nyfött
Barnet 1 månad
Barnet 9 månader
Barnet 18 månader

 

Instruktionsfilm för avföringsprov

 

Instruktionsfilm för salivprovtagning

 

Instruktionsfilm för bedövningsplåster som används inför allergitestet vid 18 månader

Mer information om bedövningsplåster finns på FASS