Är du intresserad av att delta?

Alla blivande föräldrar i Västerbotten inbjuds att delta och varje familjs bidrag är värdefullt.

Ett par veckor innan det är dags för ert rutinultraljud kommer en informationsbroschyr skickas hem till er via post. När ni sedan kommer till specialistmödravården så kommer personal från NorthPop-studien att vara på plats, och ni har då möjlighet att gå med i studien. Ni kan också gå med genom att kontakta oss på info@northpop.se.