Pågående forskning och resultat

Den första artikeln baserad på data från NorthPop studien publicerades 2021. Sedan dess har resultat från flera delstudier publicerats och ett trettiotal delprojekt pågår. Utöver det har data från NorthPop använts i omkring 50 studentarbeten (november 2023).

Det finns en stor spännvidd i forskningen som pågår innefattar effekter av tungmetaller eller kosttillskott under graviditeten på barnets hälsa eller om barnens aktivitet varierar mellan veckodagar och helger. Vi undersöker vilka omgivningsfaktorer som påverkar risken att insjukna i allergier. I andra delstudier tittar man på mammans och barnens matpreferenser, på ätstörningar och fysiska aktiviteter.

Vi i NorthPop studien vill ta reda på vilka faktorer som påverkar barnens utveckling; från tiden i mammas mage och senare i livet.

Vi har också den unika möjligheten att jämföra familjernas levnadsvanor innan, under och efter covid-19 pandemin, och om förändrade levnadsvanor kan kopplas till framtid hälsa hos barnet.

 

Publicerade artiklar

2024

Titel: Polychlorinated alkanes in paired blood serum and breast milk in a Swedish cohort study: Matrix dependent partitioning differences compared to legacy POPs

Författare: Bo Yuan, Anders Bignert, Patrik L. Andersson, Christina E. West, Magnus Domellöf, Åke Bergman

Publicerad i: Environment International

Slutsats: I samarbete med Naturvårdsverket, har bröstmjölksprover och blodprover från NorthPop mammor analyserats för en sorts miljögifter (klorparaffiner) som inte tidigare studerats i bröstmjölk i Sverige. Studien visar att klorparaffiner finns i varierande koncentration i mammornas blod och även i bröstmjölk, även om koncentrationerna i bröstmjölk är mer än 10 ggr lägre. Även om detta sannolikt har liten betydelse för den enskilda individen, är det viktigt att minska användningen av klorparaffiner i tillverkningsindustrier.

http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2024.108440

 

2023                 

Titel: Fruit pouch consumption does not associate with early manifestations of allergic disease

Författare: Emmy Fredriksson, Stina Bodén, Magnus Domellöf, Christina E. West

Publicerad i: Nutrients

Slutsats:  Inget samband mellan intag av fruktklämmisar och allergiska sjukdomar upp till 1,5 års ålder.

https://doi.org/10.3390/nu15204318

 

Titel: Revised Swedish infant feeding guidelines are associated with earlier introduction of allergenic foods

Författare: Jonas Österlund, Gabriel Granåsen, Stina Bodén, Sven-Arne Silfverdal, Magnus Domellöf, Anna Winberg, Christina E. West

Publicerad i: Journal of Allergy and Clinical Immunology

Slutsats: Efter reviderade nationella råd för introduktion av livsmedel äter spädbarn allergena livsmedel som ägg och jordnötter tidigare och oftare. Däremot var det ingen förändring i förekomst av allergi vid 1,5 års ålder.

https://doi.org/10.1016/j.jaci.2023.08.037

 

Titel: Diet diversity in pregnancy and early allergic manifestations in the offspring

Författare: Stina Bodén, Anna Lindam, Magnus Domellöf, Carina Venter, Christina E. West

Publicerad i: Clinical and Experimental Allergy

Slutsats: Varierad kost under graviditeten kopplas till minskad risk för att barnet utvecklar matallergi.

https://doi.org/10.1111/cea.14346

 

Titel: Genetic preference for sweet taste in mothers’ associates with mother-child preference and intake

Författare: Pernilla Lif Holgerson, Pamela Hasslöf, Anders Esberg, Simon Haworth, Magnus Domellöf, Christina E. West, Ingegerd Johansson

Publicerad i: Nutrients

Slutsats: Medfödd preferens för sött hos mamman kan påverka barnets kostvanor, med ett högre intag av söta livsmedel som följd.

https://doi.org/10.3390/nu15112565

 

2022

Titel: Associations between pre- and postnatal antibiotic exposures and early allergic outcomes: A population-based birth cohort study

Författare: Fanny Kelderer, Ingrid Mogren, Catharina Eriksson, Sven-Arne Silfverdal, Magnus Domellöf, Christina E. West

Publicerad i: Pediatric Allergy and Immunology

Slutsats: Antibiotika tidigt i livet kopplas till ökad risk att barnet utvecklar eksem och astma.

https://doi.org/10.1111/pai.13848

 

2021

Titel: Fruit pouch consumption and dietary patterns related to BMIz at 18 months of age

Författare: Ellen Lundkvist, Elisabeth Stoltz Sjöström, Richard Lundberg, Sven-Arne Silfverdal, Christina E. West, Magnus Domellöf

Publicerad i: Nutrients

Slutsats: Det hittades inget samband mellan intag av fruktklämmisar och övervikt vid 1,5 års ålder.

https://doi.org/10.3390%2Fnu13072265

 

Titel: Physical activity and sedentary time during pregnancy and associations with maternal and fetal health outcomes: an epidemiological study

Författare: Lina Meander, Maria Lindqvist, Ingrid Mogren, Jonas Sandlund, Christina E. West, Magnus Domellöf

Publicerad i: BMC pregnancy and childbirth

Slutsats: Gravida i Västerbotten rör sig för lite, vilket ökar risken för komplikationer vid födseln.

https://doi.org/10.1186/s12884-021-03627-6