Kontaktvägar

E-post
info@northpop.se

Telefon
090 – 785 21 32

Facebook
Northpop – Barns Hälsa i Västerbotten

Postadress 
Northpop
Inst. för klinisk vetenskap/Pediatrik, H23
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå