För vårdpersonal

Här hittar ni instruktioner för provtagningar samt föräldrabroschyren som deltagarna fått hemskickat innan rutinultraljudet. Har ni frågor och funderingar, kontakta NorthPop på telefon: 072-245 45 57 eller info@northpop.se

 

Instruktioner till personal på Blodcentralen
Omhändertagande av blodprov

Instruktioner till personal på Mödrahälsovården
Blodprov mamma v. 28
Remiss till Blodcentralen

Instruktioner till personal på Förlossningen
Navelsträngsprov vid förlossning
Remiss till Blodcentralen

Instruktioner till personal på Förlossningen, BB, BBHV och Barnklinik
Insamling av avföringsprov från nyfödda
Insamling av salivprov från nyfödda

Instruktioner till personal på Barnahälsovård
Insamling av avföringsprov 1 månad och senare
Insamling av salivprov 1 månad och senare
Insamling av bröstmjölk

Föräldrainformation
Provtagning av beck och saliv från nyfödda
Provtagning av avföring, saliv, urin och bröstmjölk då barnet är 1 månad
Northpop föräldrabroschyr