Ett av de vanligaste olycksfallen som små barn råkar ut för är att de ramlar och slår sina tänder. Främst i 1-2 års åldern då de lärt sig gå och börjar klättra.
Statistik visar att lek, idrott, slagsmål och i trafiken sker de flesta olyckorna bland barn och ungdomar.

Bland de yngsta barnen (1-3 år) sker olyckorna främst i hemmet. Fallolyckor (exempelvis fall från möbel) är vanligast.
Varje år sker ca 25.000–30.000 nya tandolycksfall i Sverige, pojkar drabbas oftare än flickor. Tandskador är vanligast i åldrarna 2, 8 och 9 år (Oldin et al 2015).

Ungefär 10 % av alla 3-åringar har råkat ut för ett tandtrauma mot framtänderna.

När ett barn slår sig mot eller i munnen och det börjar blöda upplevs det som att det blöder väldigt mycket – blodet blandas med saliven och det ser ut att vara mera än det ofta är. Barnet blir ledset och vi föräldrar uppskärrade och stressade.

Vad gör vi då?

Försök lugna ditt barn och stilla blödningen – ta en handduk eller något liknande och håll mot munnen till dess du har möjlighet att få se vad som blivit skadat.

När du får se hur det ser ut och kanske konstaterar att någon av tänderna verkar ha tagit skada. Kontakta Er tandläkare för att få mera information om vad ni ska göra.
Det är viktigt att få rätt information och eventuell behandling eftersom det i käken under mjölktänderna finns anlag för de permanenta tänderna. Dessa tandanlag kan skadas om det blir ett trauma mot mjölktänderna.

Mera information finns även på 1177.se

https://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Tandolycksfall-hos-barn/#section-0

Oldin A, Lundgren J, Nilsson M, Norén JG, Robertson A.
Traumatic dental injuries among children aged 0-17 years in the BITA study – a longitudinal Swedish multicenter study. Dent Traumatol. 2015 Feb;31(1):9-17.

Teeth 1

Climbing Stairs

 

Pernilla Lif Holgersson 2017-09-03