De första barnen i NorthPop som följts ända sedan de låg i mammas mage börjar nu fylla sju år och kallas därmed till det sista uppföljningsbesöket. 

Deltagande familjer börjar nu kontaktas i samband med barnets 7-årsdag om att boka tid för provtagning på barnforskningsmottagningen på Norrlands universitetssjukhus.

Denna milstolpe har även uppmärksammats av Umeå universitet där du kan läsa mer: https://www.umu.se/nyheter/forsta-sjuaringarna-i-mal-i-studie-av-barn-i-vasterbotten_11846286/