Det har varit en del uppmärksamhet i media nyligen om att 7-års uppföljningen i NorthPop nu är igång i Umeå 😊

Forskningsledare Magnus Domellöf intervjuades av Västerbottens Kuriren:
https://www.vk.se/2023-11-07/9-fragor-jag-kanner-stort-ansvar-men-ocksa-stor-stolthet-8892b

SVT Västerbotten var med under ett provtagningsbesök då Charlie och hans mamma Kristin Simonsson träffade sköterska Isabel på forskningsmottagningen:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/charlie-7-fran-umea-ar-med-i-unik-studie-har-foljts-sedan-han-lag-i-mammas-mage–pb3z5w

SVT Västerbotten intervjuade även forskningsledarna för NorthPop Magnus Domellöf och Christina West:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/det-har-ar-studien-northpop-fran-umea-dar-over-26-000-deltar–6efypy

Samt att NorthPop, Signe och Christina West har varit med på TV4 nyheter:
https://drive.google.com/file/d/1wxQkWWkrrhyzc7x7C03fa4DliR-UlSck/view

Prof Christina West intervjuades av TV4