Vi är mycket glada att kunna meddela att NorthPop har fått ett forskningsanslag på 4 miljoner SEK från Kempestiftelserna för åren 2024-2026.

Bidraget kommer att gå till slutförandet av den första uppbyggnadsfasen av forskningsinfrastrukturen NorthPop.
Detta inkluderar bland annat att nå målet av 10 000 deltagare (förväntas uppnås i maj 2025) samt att barnen i studien genomfört 18-månaderskontrollen (förväntat vid årsslutet 2026).

Ett övergripande syfte med NorthPop är att bygga en infrastruktur vid Umeå universitet, inklusive en stor databas och biobank, som för första gången möjliggör verkligt tvärvetenskaplig forskning om hur exponeringar i tidiga liv påverkar hälsa och utveckling i barndomen såväl som vuxnas hälsa.

’Vi är mycket tacksamma för detta anslag som tillsammans med annan finansiering kommer att göra det möjligt för oss att avsluta den första fasen av uppbyggnaden av NorthPops forskningsinfrastruktur. Databasen och biobanken kommer bli en guldgruva för framtida forskning vid Umeå universitet’ sa professor Magnus Domellöf, forskningsledare för NorthPop om anslaget.