Fruktklämmisar har blivit mycket populärt bland småbarnsfamiljer. Det har föreslagits att intag av livsmedel med lågt pH, som t.ex. fruktklämmisar, kan skada barriären i matstrupen och öka allergirisken.  I den senaste studien från NorthPop var ett högt intag av fruktklämmisar vid 9 månaders ålder inte kopplat till allergiska sjukdomar vid 1,5 års ålder.

– Vi inkluderade 2959 föräldra-barn-par berättar Emmy Fredriksson, vid Klinisk vetenskap, pediatrik som är första författare till studien. Föräldrarna rapporterade hur ofta barnet åt fruktklämmisar och om det hade utvecklat eksem, pipande eller väsande andning, astma eller matallergi. Trots att drygt hälften av spädbarnen åt en eller fler klämmisar i veckan fanns inga samband mellan konsumtion av fruktklämmisar och allergiska sjukdomar. Möjligen kan avsaknandet av samband förklaras av skyddande faktorer som amning eller andra kostfaktorer. Förhoppningsvis är det något som kan utforskas mer i framtida forskningsstudier, avslutar Emmy.

Det är ett betryggande resultat att vi inte såg någon koppling mellan intag av fruktklämmisar och ökad allergirisk, säger professor Christina West, huvudansvarig för allergiforskningen i NorthPop.

Läs mer här:
Fredriksson, E.; Bodén, S.; Domellöf, M.; West, C.E. Fruit Pouch Consumption Does Not Associate with Early Manifestations of Allergic Disease. Nutrients 2023, 15, 4318. https://doi.org/10.3390/nu15204318

 

Bild: Emmy Fredriksson (foto: privat)