NorthPops doktorand Fanny Kelderer är första författare på artikeln ’Associations between pre- and postnatal antibiotic exposures and early allergic outcomes: a population-based birth cohort study’ som publicerades i Pediatric Allergy and Immunology under 2022.

Studien visar att risken att utveckla astma och eksem är högre hos barn som behandlats med antibiotika under sina första 18 levnadsmånader jämfört med barn som inte behövt antibiotikabehandling.

Vi säger grattis och önskar Fanny lycka till med fortsatta studier om risk- och friskfaktorer inom NorthPops astma- och allergiforskningsprojekt.

Läs mer i Umeå universitets nyhet från 2022: https://www.umu.se/nyheter/antibiotika-tidigt-i-livet-kopplas-till-okad-risk-for-allergi-_11653657/