Enkäten är nu inskickad, stort tack för din medverkan!

Här ser du en översikt över de enkäter som ingår i studien. Endast en enkät går att besvara i taget. När en ny skickats ut så kommer alla tidigare länkar också att leda till den.

Enkäter till föräldrarna
Dagen efter samtycke: Startenkät
Graviditetsvecka 26: Enkät 1
Graviditetsvecka 34: Enkät 2 (Två delar som skickas med en veckas mellanrum)
Barnet 2 år: Uppföljningsenkät till båda föräldrarna

Barnenkäter
4 månader: Tre delar som skickas med tre veckors mellanrum
9 månader: Tre delar som skickas med tre veckors mellanrum
18 månader: Tre delar som skickas med tre veckors mellanrum
3 år: Sex delar som skickas med några månaders mellanrum
6 år: En enkät
7 år: Åtta delar som skickas med en till några månaders mellanrum