Moderkakan och navelsträngen innehåller över 100 ml av barnets blod och den allra största delen av detta blod går till barnet eftersom man väntar några minuter med att klämma av navelsträngen.