Vi försöker hålla webbenkäterna så korta som möjligt. Vi har också försökt minimera provtagning genom att genomföra denna i samband med vanliga rutinkontroller på MVC och BVC. Vi skickar ut påminnelser innan varje provtagning via sms, och vi tillhandahåller färdigpackat provtagningsmaterial. Allt för att det ska kännas så enkelt och lätt som möjligt!