Vi kommer inte rutinmässigt att skicka ut provsvar om resultaten är normala.  Provsvaren kommer att gås igenom av en studieläkare och om bedömningen är att ett avvikande provsvar behöver följas upp, kommer ni att kontaktas. Om ni önskar få svar på provsvar som inte är avvikande så kan ni höra av er till studiepersonalen men vi vill poängtera att vi av praktiska skäl inte kommer att analysera proverna direkt efter provtagningen utan det kan för vissa analyser dröja upp till flera år innan proverna analyseras. Ni kommer dock att få svar på vad allergitesten visade vid 1,5 och 7 års ålder.