Provet tas från navelsträngen efter barnet har fötts och innan navelsträngen är klippt, vilket är helt smärtfritt för både barn och mor. Navelsträngen går mellan moderkakan och barnet, och det är barnmorskan eller undersköterskan som är med på er förlossning som tar dessa prover för NorthPop.