Insamlade prover kommer att förvaras frysta i en biobank placerad vid Norrlands universitetssjukhus. Proverna sparas i kodad form och kodnyckeln förvaras så att obehöriga inte har tillgång till den. Proverna får endast användas för de ändamål som godkänts av etikprövningsmyndigheten.