Vi kan av praktiska skäl inte analysera proverna direkt efter provtagningen, utan det kan för vissa analyser dröja upp till flera år innan proverna analyseras. Proverna förvaras frysta i en biobank vid Norrlands universitetssjukhus.