Insamlade uppgifter och prover kommer endast att användas till den beskrivna forskningen som ni samtyckt till och som godkänts av etikprövningsmyndigheten. Insamlade uppgifter och prover kan komma att användas för annan hälsorelaterad forskning i framtiden, men i så fall görs ny etisk prövning. Det är etikprövningsmyndigheten som bedömer om ni behöver kontaktas igen för att lämna nytt samtycke till att delta i sådana forskningsprojekt. Vi kommer inte att lämna ut prover eller data för andra syften än de som godkänts.