Vi kommer att hämta hälsorelaterade uppgifter från journalsystem och register för att kunna analysera faktorer som påverkar barnets hälsa. Av informationsbroschyr som alla blivande föräldrar får hemskickad innan sitt rutinultraljud samt på vår hemsida www.northpop.se framgår vilken typ av uppgifter som kommer att inhämtas. För all personal inom NorthPop gäller sekretess och tystnadsplikt enligt Offentlighets- och Sekretesslagen OSL (2009:400).