Provsvaren gås igenom av studieläkare och om bedömningen är att ett avvikande provsvar behöver följas upp kommer ni att kontaktas.