Det står för population, det vill säga befolkning. NorthPop  är en studie av befolkningen (barnen) i Västerbotten.