Ert deltagande i NorthPop är av stort värde för barns framtida hälsa i Västerbotten. Med er hjälp hoppas vi kunna ta fram ny kunskap om vilka faktorer som faktiskt påverkar barns hälsa. Detta kan leda till nya sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdom och kanske också till ett förändrat sätt att bedriva barnhälsovård.

Om något resultat vid något test skulle visa sig vara avvikande kommer vi att följa upp detta efter kontakt med er. Detta ersätter inte vanliga BVC-kontroller.

Vi erbjuder även ett allergitest vid 1,5 års och 7 års ålder och resultaten av dessa kommer ni att få ta del av.

De familjer som deltar får även tillgång till enkla och näringsrika recept framtagna av en dietistgastronom.