Ni är ändå välkomna att vara med i studien. Vi kommer att skicka webbenkäter till er även om ni har flyttat från Västerbotten, men vi kommer inte att förvänta oss att ni kan delta i provtagningar.