Hej!

I samband med barnets treårsbesök på Folktandvården kommer ni i och med ert deltagande i NorthPop-studien erbjudas en mätning av barnets fysiska aktivitet. Mätningen görs med en aktivitetsmätare utformad som ett armband som ska sitta på barnets handled i åtta dygn. Därefter returneras armbandet genom att lämna in det på den folktandvårdsklinik barnet tillhör. Efter återlämnande kommer ni få en sammanfattning av hur barnet rört sig. Armbandet tål normal användning, d.v.s. alla barnets aktiviteter. Armbandet tål även vatten och behöver inte tas av vid dusch eller bad och behöver därför normalt inte tas av alls under de åtta dygn mätningen görs. Vi önskar också att ni fyller i en dagbok om barnets aktiviteter under denna tid. Det är frivilligt att delta i denna mätning av barnets fysiska aktivitet.

Photo credit: IG-21st project