Stort grattis till ert barn – vi hoppas att det gick bra med förlossningen och att ni alla mår bra.

Nu är det dags att ta saliv- och avföringsprover på barnet samt bröstmjölksprov från mamman om hon ammar. Proverna görs i hemmet när barnet är mellan 3 och 6 veckor.  I proverna ska vi undersöka bland annat hur bakteriesammansättning påverkar immunförsvar, ämnesomsättning och barnets framtida hälsa.

Provtagningsinstruktioner finns i den gröna väskan ni fick med er från förlossningen. De tagna proverna fryses hemma, och lämnas sedan in på valfri BVC nästa gång ni ska dit. Använd den gröna väskan samt kylklampen för att transportera de frysta proverna.

Kom ihåg att ta med den gröna väskan och kylklampen hem igen, ni kommer att behöva dessa vid framtida provtagningar. Om ni inte har kvar, eller inte har fått provtagningskit, går det bra att hämta nytt på valfri BVC.

Om ni har frågor eller om något annat problem har uppstått kan ni kontakta oss på 090 – 785 21 32 eller info@northpop.se

 

 

Instruktionsfilm för avföringsprov

 

Instruktionsfilm för salivprovtagning