På kartan ovan finns vi vid målpunkt E på våningsplan -1 (kulvertplan). Enklaste sättet att hitta dit är:

  1. Gå in via Södra Entrén.
  2. Håll vänster rakt fram till trapphus QA
  3. Ta hissen till plan -1.
  4. Följ pilar markerade ”Forskningsmottagningen/avdelning” så hittar ni till oss.