För forskare

NorthPop – en forskningsinfrastruktur inom Region Västerbotten/Umeå universitet

NorthPop är en forskningsinfrastruktur vid Region Västerbotten och Umeå universitet. Infrastrukturen består av en databas och en biobank med omfattande, populationsbaserade, longitudinella data. Dessa samlas in från 30 000 individer, det vill säga 10 000 barn och deras föräldrar, vilka är i genomsnitt 32 år.

Region Västerbotten och Umeå universitet har en framgångsrik tradition av forskning baserat på databaser och biobanker. Tidigare har den dock så gott som helt fokuserat på medelålders och äldre individer eller specifika sjukdomar. Det finns ett stort behov av en populationsbaserad infrastruktur med biobank för barn och unga, eftersom de flesta av våra vanliga livsstilsrelaterade sjukdomar och beteenden grundläggs tidigt i livet. Barn och unga vuxna utgör 50 procent (130 000 individer) av Västerbottens befolkning. NorthPop blir därmed ett perfekt komplement till Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) som täcker åldrarna från 40 år och uppåt. Detta möjliggör bl.a. helt nya multigenerationella forskningsprojekt.

NorthPop är en öppen infrastruktur, som är tillgänglig för alla forskare vid Region Västerbotten och Umeå universitet samt även för externa forskare. Fler än 40 disputerade forskare är involverade i NorthPop, vid många olika kliniker inom Region Västerbotten och institutioner inom Umeå universitet. Redan under de första åren startades över ett dussin ambitiösa forskningsprojekt, med frågeställningar kring bl.a. astma/allergi, övervikt, hjärnans utveckling, epigenetik, tarmflora, miljögifter, livsstil/socioekonomi, psykisk hälsa samt digitala medier. Antalet projekt och forskare som utnyttjar infrastrukturen beräknas öka kraftigt, och styrgruppen kommer att verka för att det insamlade materialet nyttjas maximalt för forskning.

Vi är övertygade om att NorthPop under de kommande decennierna kommer att utvecklas till en mycket värdefull resurs för forskning vid Umeå universitet och för hela Västerbotten och bidra till världsledande spetsforskning.