Provsvaret är nu registrerat och skickat med e-post till båda föräldrarna