Den 8 mars firade vi internationella kvinnodagen. Här kommer en intressant studie som handlar om flickors och pojkars tidiga uppfattning av några könsrelaterade egenskaper.

Enligt en ny studie som gjordes på 400 barn från mellanklassfamiljer i USA, kopplas flickors intelligens mer till pojkar och män än till flickor och kvinnor. Vad som är intressant är att den här uppfattningen inte förekom hos femåringar som istället ansåg att båda pojkar och flickor kan vara ”jätte jätte smart” och kopplade intelligens till sitt eget kön. När sedan samma barn undersöktes vid sex års ålder, hade dock könsskillnader uppkommit. Forskarna läste bland annat en historia om en väldigt smart person för barn som sedan fick bestämma om var personen en kille eller en tjej. Därefter fick barnen bestämma om de ville vara med på en uppgift som innebar att man behövde vara ”väldigt väldigt smart”. De sexåriga flickorna som tidigare hade angivit pojkar som smartare valde oftare att inte delta i aktiviteten medan detta inte förekom hos pojkarna.

Enligt de involverade forskarna kan resultaten betyda att  stereotyper som förknippar ”smarthet” med pojkar kan göra att flickorna inte ser sig själva som begåvade som kan potentiellt påverka deras val av karriär i framtiden.

Här kan man läsa en intervju med forskarna bakom studien:
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170126142831.htm

Referenser: Lin Bian, Sarah-Jane Leslie, Andrei Cimpian. Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children’s interests. Science, 2017; 355 (6323): 389 DOI: 10.1126/science.aah6524