Debatten i frågan om amning ger hål i tänderna (karies) har funnits och blossat upp i perioder under lång tid. Men det finns inget enkelt svar. Tidigare fick många höra av tandvårdspersonal att amning ökar risken för karies och att man därför bör undvika såväl nattamning som frekvent amning under dagen sedan barnet fått tänder.

Karies orsakas av bakterier som bryter ned kolhydrater från kosten. När bakterierna bryter ned kolhydraterna bildas syror. Bland annat mjölksyra. Syran gör miljön i munnen surare och detta resulterar i att tandemaljen blir mjukare och det blir ett kariesangrepp.

Bröstmjölken innehåller många skyddande ämnen, ämnen som även skyddar tänderna, som till exempel kalcium och fosfor samt proteiner som motverkar de bakterier som producerar syra. Den humana mjölken, bröstmjölken, är anpassad till oss människor och ur ett evolutionsperspektiv skulle det vara ologiskt att den skulle göra oss sjuka.

Om vi går långt tillbaka i tiden så var tandhälsan mycket god, men när vår konsumtion av kolhydrater ökade, och sedan det raffinerade sockret kom, så har problemen med den försämrade tandhälsan ökat kraftigt. Även bland mycket unga barn.

Så bröstmjölken i sig utgör ingen risk för tandhälsan hos barnen – men det är i kombination med annan kost, kolhydratrik och ofta med tillsatt socker, samt många frekventa intag över dygnet, som amningen kan medverka till att karies uppstår.

För att undvika att ditt barn får problem med tänderna kan du tänka på:

  • Minska mängden socker i kosten
  • 3 huvudmål och högst 3 mellanmål varje dag
  • Ge inte barnet söta drycker att dricka ur flaska
  • När tänderna borstats på kvällen – ät eller drick inget efter
  • Borsta barnets tänder två gånger per dag från det att första tanden kommit fram
  • Hjälp ditt barn att borsta tänderna tills det är cirka 10 år
  • Använd fluortandkräm avsedd för barn i den mängd din tandhygienist eller tandläkare rekommenderar