Vaccination anges som en av de viktigaste hälsoframgångarna i världshistorien. Tack vare barnvaccinationsprogrammet slipper vi i Sverige drabbas av flera allvarliga infektioner som t ex polio, difteri, kikhosta och stelkramp. Nyttan är förstås minst lika stor i låginkomstländer.

Det skrivs mycket om att det finns ett stort vaccinationsmotstånd och de risker som det innebär. Det ska naturligtvis tas på allvar men siffror från Folkhälsoinstitutet visar att 96% av alla svenska barn födda 2013 har ett fullt vaccinationsskydd.

Läs gärna hela rapporten nedan, där rapporteras också siffror på den makalösa effekten av vaccinationsprogrammet för att förebygga infektioner.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/maj/god-effekt-av-barnvaccinationsprogrammet/