De första 1000 dagarna (fosterlivet och de första två levnadsåren) brukar utpekas som en viktig period där olika miljöfaktorer kan påverka barnets senare hälsa, även upp i vuxen ålder. Näringsbrister av olika slag hos gravida kvinnor och småbarn förekommer i rika länder men är ännu vanligare i fattiga länder. Vilken roll spelar det för barnens framtida IQ?

I en studie av Prado och medarbetare som publicerades i Lancet Global Health i februari 2017, lottades mödravårdscentraler i Indonesien till att ge multivitamin/mineral-tillskott (ett flertal vitamin och mineraler) eller bara järn och folsyra till gravida kvinnor. När nästan 3000 av barnen undersöktes vid 9-12 års ålder, fann man att barnen till mammorna som fått multivitamin/mineral tillskottet hade bättre minnesfunktion. När man speciellt undersökte barn till kvinnor som hade anemi (blodbrist) under graviditeten, fann man att multivitamin/mineraltillskott till dessa kvinnor ökade barnens generella IQ med cirka 3 IQ poäng. Förutom näringstillförsel under graviditeten, visade sig socioekonomiska faktorer vara betydelsefulla för barnens IQ.

 

Referens: Prado EL et al. Lancet Glob Health 2017; 5: e217–28