Vi nås ofta av nyheter om att fetma och övervikt ökar världen över och att den trenden är svår att vända. Därför blir man glad av att höra att det finns exempel på folkhälsoprojekt som lyckats vända den trenden. I Läkartidningen nr 37 rapporteras från staden Seinäjoki i södra Österbotten. Genom ett att bl a satsa på att stimulera elever att röra sig på skoltid, ökad skolidrott och bättre skolmat har man minskat övervikten hos femåringar från 17 till 10% mellan 2009 och 2015. Resultaten är så intressanta att staden nu får besök av utländska tidningar men även av utländska folkhälsoarbetare som vill lära sig om ”Seinäjoki-modellen”, hur man kan minska och förebygga övervikt.

 

https://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/09/Seinajoki-pressar-ner-viktkurvorna/

 

Olof Sandström 2017-09-18