Övervikt och fetma under barndomen är kopplat till stora risker för den framtida hälsan. Body mass index (BMI, vikten i kg dividerat med kvadraten av längden i cm) är ett vanligt mått på övervikt och fetma även om normalvärdena för barn är annorlunda än för vuxna. En sammanställning av situationen i världen bland barn från 5 år och uppåt presenterades den 10 oktober i år: https://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32129-3 Sammanställningen visar att BMI gått upp kraftigt hos barn och ungdomar i vissa länder sedan 1970-talet. Den största ökningen sågs i Latinamerika och den minsta ökningen sågs i Östeuropa. Den ökande trenden har sedan 2010 planat ut i nordvästra Europa (inklusive Sverige) men på en hög nivå. Samtidigt har BMI ökat ännu snabbare i östra och södra Asien. Förekomsten av övervikt hos barn och ungdomar hos pojkar och flickor 2016 visas i figurerna nedan.

Världen1

 

Världen2

Magnus Domellöf 2017-10-27