De flesta av oss vet att det finns massor av bakterier i magtarmkanalen. Men vad många inte vet är att dessa bakterier väger 1 till 2 kg och har ca hundra gånger mer gener än en människa! De har stor betydelse för vårt välmående, hälsa och föreslås långsiktigt minska risken för olika sjukdomar, bland annat fetma.

En så kallad ”hälsosamt mikrobiota” är avgörande för vår metabolism. Avvikande komposition av tarmens mikrobiota, framför allt tidigt i livet, föreslås kunna bidra till ökad risk för övervikt, fetma och diabetes genom att påverka ämnesomsättningen och den så kallade central aptit mekanismen. Det finns många faktorer som bidrar till ”ohälsosamt” mikroflora. Antibiotika som ges till små barn är kopplat till högre risk för fetma senare i livet. Hur barnet föddes är också av betydelse. Hos barn som föddes via kejsarsnitt kommer dess tarm mikrobiota från mammans hud och omgivningen snarare än från den vaginala mikroflora. Detta är en mekanism som föreslås kunna bidra till högre risk för fetma, astma och andra allergier. En annan viktig faktor som påverkar vår tarm mikrobiota är kostens sammansättning. Västvärldens kost innehåller mycket socker och lite fiber vilket påverkar bakterisammansättningen i tarmen. Sötningsmedel har visat sig påverka magens mikroflora negativt, det gör även stress.

Att aktivt påverka tarmmikroflora är ett potentiellt sätt att bekämpa fetma. Bariatrisk kirurgi som minskar magsäckens volym har visat sig förända tarmfloran så att den liknar den som för en normal viktig person. Både probiotika (goda bakterier) och prebiotika (fibrer som stimulerar tillväxten av goda bakterier) kan hjälpa till i fetma behandling men fler studier behövs. En ny lovande terapeutisk metod är avföringstransplantation. Avföringstransplant eller piller med frystorkad avföring från friska donatorer föreslås kunna hjälpa överviktiga att gå ned i vikt. Studier som testar effektiviteten av denna metod pågår.

 

Torres-Fuentes C, Schellekens H, Dinan TG, Cryan JF. Lancet Gastroeneterol Hepatol 2017;2;747-56.

Anna Chmielewska 2017-11-30