Barn som föds till överviktiga mödrar löper större risk för bl.a. förlossningskomplikationer och medfödda missbildningar. Några mindre kohortstudier har visat på ett samband mellan övervikt hos modern och risk för infektion hos barnet.

I en kohortstudie, ledd av Sven-Arne Silfverdal (en av våra forskare i NorthPop), undersöktes drygt 693000 barn födda mellan 1998 och 2006 i Sverige om huruvida övervikt hos mamman är associerat med risk för i sjukhusvårdad infektion under barnets fem första levnadsår. Studien visade att fetma (BMI >30) och övervikt BMI (25-29,9) ökar risken för infektioner i anslutning till födelsen samt infektioner i luftvägar och urinvägar i åldern 0-4 år.

Videholm S, et al. Arch Dis Child 2018;0:1–6. doi:10.1136/archdischild-2017-314628 ​