Vår hud och våra slemhinnor täcks av ofarliga bakterier, virus och svampsorter som går under samlingsnamnet mikrober, eller kroppens normalflora. De börjar överföras från kvinnan till barnet under förlossningen. En ny teori är att denna överföring startar redan under graviditeten. Bakterierna i magtarmkanalen anses särskilt viktiga för att immunförsvaret, ämnesomsättningen och kroppen i övrigt ska utvecklas normalt, men vi vet mindre om vilken roll de andra mikroberna har. Målsättningen med delstudien Flora är att öka kunskapen om hur barnets normalflora utvecklas och hur denna utveckling kopplas till barnets framtida hälsa.

Under en tid framöver kommer vi att tillfråga deltagare i NorthPop som ännu inte fött barn om de vill delta även i denna delstudie. Deltagandet innebär att ta några enkla extra prover i samband med förlossningen. Vid 18 månaders ålder tas också ett prov från barnets hud genom att man gnuggar försiktigt mot hudytan på armen, och på ytterligare hudyta om barnet har eksem. Deltagare i NorthPop som ännu inte fött barn kan höra av sig till info@northpop.se om ni vill delta!