Hej Charlotte!

Vad är din bakgrund?
Jag är barnmorska och barnsjuksköterska och har arbetat inom förlossningsvård, BB och har min nuvarande tjänst på Neonatal intensivvård (Neo-IVA) där sjuka nyfödda barn vårdas.

Vad arbetar du med inom NorthPop?
Inom NorthPop arbetar jag med att informera om och bjuda in blivande föräldrar att delta i studien.

Hur skulle du beskriva dig själv?
Jag hoppas att man förknippar ärlighet, lyhördhet och humor med mig!

Något intressant om dig själv du vill dela med dig av?
Jag är född och uppvuxen på Öland! Träning i olika former ger mig energi!