Vi är väldigt glada att meddela att 3000 familjer nu är med i studien! Detta innebär att nästan 9000 individer (mammor, pappor/partners och barn) är med i detta stora samarbetsprojekt mellan Region Västerbotten och Umeå Universitet.

All hälsodata som samlas in genom NorthPop bidrar till att lägga en gedigen grund för forskning med syfte att hitta tidigare okända faktorer som kan minska risken för vanligt förekommande sjukdomar hos barn som t.ex. astma/allergi, övervikt, beteendeproblem/skolproblem och karies.

NorthPops databas innehåller idag nästan 2 miljoner svar på enkätfrågor och våra frysar är fulla med blodprov, urinprov, salivprov, avföringsprov och bröstmjölksprov.

”Vår målsättning är att deltagarna ska representera hela befolkningen. Fler än hälften av alla tillfrågade familjer i Umeå området är redan med, och vi är jätteglada att NorthPop nyligen har startat upp i Skellefteå så att vi nu kan välkomna familjer från en ännu större del av Västerbotten”, säger Magnus Domellöf, huvudansvarig för NorthPop.

”På så vis skapas ett unikt material för forskning som kan öka kunskapen om såväl ärftliga som miljömässiga faktorer som bidrar till barns hälsa. Vår målsättning är att i framtiden kunna erbjuda effektivare behandlingar tidigt i livet för att förhindra insjuknande i livsstilsrelaterade sjukdomar” säger Christina West, forskningsansvarig i NorthPop.

”Ytterligare en milstolpe är passerad när vi nu har kommit upp i 3 000 deltagande familjer. I och med ett större geografiskt upptagningsområde nu när även den norra länsdelen är med, räknar vi med att öka takten mot målet att få med 10 000 familjer från hela länet i studien”, säger Richard Lundberg som är studiekoordinator i Northpop.

Stort tack till alla våra deltagare!