Alla barn i Västerbotten kallas vid 3 års ålder till ett besök hos Folktandvården. Tänderna undersöks av en tandläkare och föräldrar och barn får information om hur tänderna bäst tas omhand.

I en delstudie har under hösten 2019 barn i NorthPop, tillsammans med sina mammor, blivit undersökta.

Barnens 3 års salivprov har tagits vid Folktandvården och provtagningsmateriel har delats ut för bajsprovet.

Mammorna har fått möjlighet att delta i en delstudie om smak. Delstudien kommer fortsätta även under våren 2020. De NorthPop barn som är födda under januari-juni och blir 3 år 2020 kallas till sin Folktandvård där även salivprov i NorthPop tas. Inför Era besök får ni information hemskickat så ni kan förbereda er!

Vår förhoppning är att Folktandvården även efter juni 2020 vill fortsätta att samarbeta med oss i NorthPop och ta hand om 3 års provtagning samt utdelning av material.