Vi vill gratta Ingrid Bergmark och Johan Bergman som den 11 december 2019 fick sonen Yngve!

Yngve blev nämligen Skellefteås första NorthPop barn!

Välkommen till världen Yngve, och välkomna alla tre till NorthPop!