Norrlands universitetssjukhus har inga restriktioner på besök om man är frisk. Andra sjukhus i landet har det, men vi har alltså inte det idag. NorthPop-personal som gör allergitesten är anställda enbart av studien, så att göra dessa prover blir inte en belastning på sjukvården. Det går alltså i nuläget bra att komma på planerade allergitest inom NorthPop-studien.

Som besökare på sjukhus är det extra viktigt att följa de allmänna rekommendationerna om att stanna hemma vid symtom som snuva hosta eller feber.

Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/