Vi kan glatt meddela att över 4000 familjer nu är med i NorthPop-studien!
Under rådande coronavirus omständigheter är vi glada och tacksamma för att deltagare fortfarande ser vikten av studien och är intresserade av att gå med. Flera av er väljer dessutom att gå med i studien med flera barn 🙂
Nu är ca 12,000 individer (mammor, pappor/partners och barn) med i detta stora samarbetsprojekt mellan Region Västerbotten och Umeå Universitet.

NorthPops insamlade hälsodata bidrar till att lägga en stabil grund för forskning med syfte att hitta tidigare okända faktorer som kan minska risken för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Vi samlar in svar på enkätfrågor samt blodprov, urinprov, salivprov, avföringsprov och bröstmjölksprov.

Vi är snart halvvägs till vårt mål på 10 000 deltagare!

Sen i augusti 2019 är det även möjligt att gå med i NorthPop i Skellefteå vilket har visat sig vara mycket populärt. Detta kommer innebära att vi ännu snabbare kommer närma oss vårt mål.

Vi vill säga ett Stort tack till alla våra deltagare!