Vi vill säga ett stort tack till alla som deltog i vår workshop igår tisdag 16 juni 2020! Nuvarande omständigheter på grund av corona-pandemin gjorde att vi var tvungna att ändra formatet lite i år jämfört med tidigare, så workshoppen förkortades till förmiddagen och hölls via Zoom. Vi hade ca 30 deltagare och åtta fantastiskt intressanta presentationer!
Vi är övertygade om att workshoppen, trots att den i år hölls digitalt, kommer att skapa och bidra till fler spännande samarbeten i framtiden. Vi ses igen nästa år då vi hoppas att vi får ses in real life!