Forskare inom NorthPop har nyligen börjat undersöka hur mycket treåringar i Umeå rör på sig. Information samlas in med hjälp av en aktivitetsmätare som barnen bär på handleden under åtta dygn, dag och natt. ”Detta kommer att bli den största studien i världen av fysisk aktivitet hos förskolebarn”, säger professor Magnus Domellöf, huvudansvarig for NorthPop.

I denna senaste NorthPop-delstudie fokuserar forskarna på att mäta aktiviteten hos de hittills äldsta barnen i studien, det vill säga treåriga barn. Aktivitetsmätarna i den nya delstudien levereras till familjer i Umeå och tillbaka till forskarna efter utförd mätning, passande nog med cykelbud.

”Det känns helt rätt att använda cykelbud för detta projekt som bland annat kommer mäta fysisk aktivitet och extra bra att använda en lokal samarbetspartner. Cykelbud levererar aktivitetsmätaren hem och hämtar upp mätaren igen när mätningen är klar och vi hoppas att denna dörr-till-dörr service uppskattas” säger Richard Lundberg, studiekoordinator i NorthPop.

”Den här studien kommer att visa hur mycket treåriga barn i Västerbotten rör på sig, och hur deras fysiska aktivitet är kopplad till risken för övervikt och andra hälsoutfall. Samtliga barn i NorthPop-studien kommer att inbjudas till undersökningen” säger professor Magnus Domellöf.

Barnets fysiska aktivitet/inaktivitet samt ’sömn- och vaken-mönster’ mäts under åtta dygn. Aktivitetsmätaren som är utformad som ett armband tål barnets alla aktiviteter och behålls på under hela tiden som mätningen görs. Efter återlämnande får deltagarna en sammanfattning av hur barnet har rört sig under den dryga veckan. Aktivitetsmätaren mäter även ljusexponering, både dagsljus samt ljus från lampor.

”Det blir väldigt intressant att se hur barnens aktivitet påverkas av förändringarna i dagsljus. De kraftiga årstidsväxlingarna i norra Sverige ger oss unika möjligheter att studera dagsljusets betydelse för barnens beteende och sömn” säger Katharina Wulff, forskare i sömn och biologiska rytmer vid Umeå universitet som är projektledaren i delstudien.

Delstudien har redan fått uppmärksamhet i Västerbottens Kuriren där 3-åriga Jannis Schien och hans familj blev intervjuade om sitt deltagande: https://www.vk.se/2020-10-06/trearingar-i-umea-mater-spring-och-lek-i-varldens-storsta-studie

Foto av AnnaKarin Drugge, Västerbottens Kuriren.