Idag, den 4 mars, infaller Världsfetmadagen (World Obesity Day). Syftet med temadagen är att ena världen i arbetet med övervikt och fetma. Då fetma hos barn ofta följer med in i vuxen ålder är förebyggande åtgärder av högsta vikt för att stoppa den globala ökningen.

Förekomsten av fetma hos barn har nästan fördubblats vart tionde år. I världen har 41 miljoner barn under fem år har övervikt eller fetma, globalt. Fortsätter utvecklingen förväntas vart fjärde barn ha fetma år 2050.

Fysisk och psykisk hälsa kan påverkas
Övervikt/fetma hos barn är kopplat till stora risker för den framtida hälsan, såväl fysiska sjukdomar som psykiska tillstånd. Barn med fetma har en ökad risk att drabbas av flertalet sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och astma. Fetma under barndomen är också kopplat till låg självkänsla, ångest och depression. Detta skriver barnhälsoorganisationerna som deltar i initiativet Världsfetmadagen.

En komplex utmaning
Övervikt/fetma är ett komplext tillstånd som kan utlösas av många sammankopplade orsaker och riskfaktorer, vilket organisationerna bakom temadagen vill föra fram i ljuset. Likaså önskar de bidra till en växande offentlig diskussion för att sätta press på beslutsfattare att genomföra förändringar i måltidsmiljön. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är övervikt/fetma hos barn en av vår tids stora folkhälsoutmaningar.

Att förebygga övervikt/fetma
Obalans mellan intag och förbrukning av energi spelar en avgörande roll för övervikt/fetma hos barn. Många är medvetna om att faktorer som portionsstorlek och sockersötade drycker kan påverka risken att utveckla fetma, men färre vet kanske att äta framför tv:n även kan öka risken, medan amning kan minska risken. Ärftlig benägenhet gör också att vissa barn löper större risk att utveckla fetma.

De europeiska barnhälsoorganisationerna ESPGHAN och ECOG har tagit fram material riktat till föräldrar med tips för att förbygga övervikt/fetma hos barn. Materialet, se bilderna nedan, är uppdelat efter ålder: för barn under och över två år.  

Kan Covid-19 påverka utvecklingen?
I rådande pandemitider har social distansering hindrat barn från att vara fysiskt aktiva och ökat stillasittandet, särskilt skärmtid, vilket kan bidra till övervikt/fetma. Barnhälsoorganisationerna menar att det finns en risk att dessa kortsiktiga förändringar på grund av Covid-19 i värsta fall kan ha permanenta effekter, så viktigt att vi låter barnen komma ut och röra på sig!

Källor/bilder: ESPGHAN, ECOG